Trójstyk. Notatki

Autorski projekt performatywno-fotograficzny prezentowany 17 października 2023 r. w Świetlicy Krytyki Politycznej w ramach spotkania „Sztuka jako narzędzie w komunikacji”, w trakcie którego prowadziłem rozmowę z Karoliną Gembarą.

Materiały zrealizowano 11.10.2023 (tzw. Trójkąt Trzech Cesarzy – trójstyk granic Królestwa Prus, Cesarstwa Austrii i Imperium Rosyjskiego) oraz 13.08.2022 (trójstyk granic Polski, Białorusi i Ukrainy).