missunderseeing

Opis skrócony:

To może być opowieść o tym, jak projektujemy sobie i innym świat lub jak ten świat jest nam projektowany. Opowieść ta zaczyna się w Dessau, we wnętrzach Bauhausu, legendarnej szkoły artystycznej, w której modernistyczne idee umieszczenia człowieka w centrum znajdywały swoje najpełniejsze realizacje. Kończy się w Chiaturze – małej, górniczej miejscowości, gdzie modernistyczne idee przyjęły zdewaluowany, aspołeczny, antyludzki i niszczący Ziemię charakter (równie dobrze wystawa mogłaby kończyć się w Bytomiu).

To może być opowieść o tym, jak robi się zdjęcia ludziom. Ta opowieść zaczyna się od czułości i uważności, a kończy na dosłowności i pornografii. Jest to więc także opowieść o władzy i poddaństwie lub współtworzeniu i otwartości.

To może być też opowieść o nagości ciała – jego erotyce i estetyce. Po prostu.

Rozszerzony opis wystawy – kliknij tutaj.

***
Ta wystawa jest stworzona przez trzy osoby. Za całość prezentowanej narracji odpowiada fotograf, jednak współtwórczyniami poszczególnych zdjęć są modelki, które przy ich pomocy opowiadają swoje własne historie, czasami podobne do opowieści fotografa, a czasami zupełnie odmienne. [Dziękuję Wam za to współtworzenie! – J.D.]

Jakub Dziewit: instagram.com/grainroughblurry
Karolina Scipniak: instagram.com/karolinascipniak
K.: instagram.com/povvroty

Wystawy:

– WOLNO (Katowice, ul. Kochanowskiego 14), 14.05-12.06.2022, wernisaż: 14.05.2022, godz. 18.00.

Wybrane prace:
Informacje techniczne:

Na wystawę w obecnym kształcie składa się 45 zdjęć: 7 zdjęć 80×100 cm + 38 zdjęć 40×50 cm. Wszystkie zdjęcia podklejone są na 4mm PVC. Na potrzeby ekspozycji w innej przestrzeni wystawa może być przygotowana na innych materiałach.