Działalność naukowa

Monografie autorskie:
Redakcja monografii i monograficznych numerów czasopism:
Artykuły i rozdziały w monografiach:
 • Fotograficzny kościół zapośredniczenia. Rozważania o relacji człowieka ze światem, „Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura” 2020, nr 2 (41), s. 33-48.
  /strona czasopisma/
 • Świat Dysku próbą oswojenia Innego. Wybrane wątki antropologiczne w powieściach Terry’ego Pratchetta, [w:] All About Pratchett czyli wszystko o sir Terrym Pratchetcie, red. K. Karaś, A. Hołubowicz, A. Włodarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 111-131.
  /strona wydawnictwa/
 • Od budowania tożsamości do zniewolenia. Rozważania o funkcji fotografii w kulturze Zachodu, [w:] Pomiędzy tożsamością a obrazem, red. M. Markiewicz, A. Stronciwilk, P. Ziegler, grupakulturalna.pl, Katowice 2016, s. 179-197.
  /ściągnij pdf/ /strona wydawnictwa/
 • Ciemnia antropologiczna (wraz z Adamem Pisarkiem), [w:] Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, red. J. Dziewit, M. Kołodziej, A. Pisarek, grupakulturalna.pl, Katowice 2016, s. 11-28.
  /ściągnij pdf/ /strona wydawnictwa/
 • Stanisław Baj, tekst opublikowany w katalogu wystawy Stanisław Baj, Galeria Pałacu Kultury Zagłębia, 10.03 – 08.04.2016.
  /ściągnij pdf/
 • Stanisław Baj. Portrety w kontekście, „Laboratorium Kultury” 2015, nr 4, s. 235-239.
  /ściągnij pdf/ /strona czasopisma/
 • Od „Powiększenia” M. Antonioniego do serwisu Maxmodels. Fotografia mody jako pole analizy narzędziowych uwarunkowań kultury, [w:] Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze, red. M. Gołąb, N. Schiller, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo PWSFTviT, ASP w Łodzi, Łódź 2015, s. 46-57.
  /ściągnij pdf/ /strona wydawnictwa/
 • Jak połamać sobie zęby? Analiza polskiego dyskursu nt. twórczości fotograficznej Bronisława Malinowskiego, „Laboratorium Kultury” 2013, nr 2, s. 92-117.
  /ściągnij pdf/ /strona czasopisma/
 • Od obrazu w kulturze po kulturę obrazu, [w:] Obraz w kulturze. Kultura obrazu, red. A. Pisarek, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2012, s. 74-89.
Recenzje wydawnicze:
 • N. Hannecart, M. Lacroix, W. Siupka, Kierunek gruba, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 2020.
  /zobacz online/
Udział w grantach badawczych:
 • W latach 2016-2019 uczestnictwo w grancie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Rozwój” 2b. Temat: Zofia Rydet – Dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny (2bH 15 0259 83). Kierownik grantu: dr hab. Mariusz Gołąb (Uniwersytet Łódzki)
Członkostwo w redakcjach i towarzystwach naukowych:
 • Od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego,
 • Od 2019 roku członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2021 roku sekretarz Śląskiego Oddziału),
 • W latach 2012-2019 redaktor Serii Wydawniczej „Historia i Teoria Kultury”,
 • W latach 2012-2018 redaktor tematyczny antropologicznego rocznika naukowego „Laboratorium Kultury”.