This is not another Martin Parr exhibition

Opis:

Na fotografiach Jakuba Dziewita widzimy samotnych ludzi. Samotnych w grupach, a czasem parach. Spacerują po muzeum, może świątyni. Pilnie oglądają poprzez swoje aparaty fotograficzne strzeliste kolumny. Soczewki ich obiektywów podziwiają witraże. Samotnie w grupach, a czasem w parach przeżywają wizytę w miejscu jedynym w swoim rodzaju. To koneserzy, wybrańcy. Co chwilę któryś ze zwiedzających wyciąga rękę z aparatem fotograficznym – jakże popularny, codzienny i zwykły gest. Jak kawa wypijana do śniadania. […]
Dziewit wnikliwie bada – nie tylko za pomocą aparatu fotograficznego – stan naszych zachowań i – co zrozumiałe – tworzonych przez nas nowych światów. Zauważa, że w momencie, gdy otrzymaliśmy w prezencie powszechną możliwość rejestracji otoczenia – fotografię masową – i jednocześnie umożliwiono nam chwalenie się tą możliwością przed całym światem – masowy Internet – to nasze zachowanie, czyli także nasza obecność w tym świecie uległa mocnemu przewartościowaniu. Wydaje się, że nie dualizm prawdy i fałszu będzie zasadniczą osią, na której operuje fotografia, tylko całkowicie alogiczna dychotomia wielu prawd.
[fragmenty tekstu kuratorskiego autorstwa Artura Rychlickiego]

Cykl zdjęć wykonywanych w latach 2010-2013, pierwotnie pokazywany pod tytułem O laudate dominum!, ponownie skonceptualizowany i przepracowany w 2018 roku – wtedy uzyskał nowy tytuł, formę ekspozycji oraz – przede wszystkim – znaczenie.

Wybór prac:

Wystawa podzielona jest na pięć części: przestrzeń otwartości dzieła, przestrzeń numinosum, przestrzeń władzy aparatu, przestrzeń kiczu i przestrzeń śmierci autora. Składają się na nią dwa teksty oraz 39 zdjęć prezentowanych w ramach z własnym podświetleniem od spodu.

Wystawy:

– Galeria 5 (Galerie Miasta Ogrodów) w Katowicach, 21.08–15.03.2021. Wernisaż: 20 sierpnia, godz. 18.00. Kuratorka: Katarzyna Łata,
– Galeria 36,6 w Cieszynie, 11.12.2019–24.01.2020. Wernisaż: 11 grudnia, godz. 14.00; oprowadzanie autorskie: 11 grudnia, godz. 19.00. Kurator: Artur Rychlicki.

Zdjęcia z wystaw: