Dziedzictwo kultury. Codzienność

Projekt z zakresu dziedzictwa kultury w aspekcie antropologicznie rozumianej codzienności, realizowany w 2018 roku w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Jego efektem było m.in. powstanie serii krótkich filmów: